Den vašeho narození předurčí, jak bude vypadat celý váš život. Je až neuvěřitelné, jak toto sedí!

2225
Sdílejte

Jako první dostane dítě do vínku hned po narození kromě času a porodní váhy také datum.

A právě datum velmi významně ovlivní povahu člověka

Odhalte spolu s námi kladné i záporné stránky vašeho osudu.

Číslice vašeho data narození ovlivní celý váš život. Nevěříte? Posuďte sami!

jednička
Klady: nezávislost, kreativita, originalita, sebevědomí, rozený vůdce, inovátor a zejména individualista, který je velmi ambiciózní ochotný jít nekompromisně za svým cílem.

Zápory: neochota poslouchat druhých, nerad přijímá rozkazy, je mu vlastní arogance, impulzivnost a tvrdohlavost. Vzhledem k jeho odměřenosti horší vyjadřuje náklonnost a hloubku citů svým nejbližším.

dvojka
Klady: přecitlivělost, něžnost, potřeba pomáhat, utěšovat, být neustále v kontaktu s ostatními, milovat a být milován, jsou to vynikající diplomaté, upřímní a velmi vzdělaní, velcí romantici a umělci.

Zápory: netouží být v centru pozornosti, raději jdou s davem, neradi projevují vlastní iniciativu, spoléhají se na své okolí, nadměrná plachost jim brání v tom jít za svým vysněným cílem, raději propadají sebelítosti a mají sklony upadat do deprese.

trojka

Klady: neuvěřitelná komunikativnost, představivost, porozumění, věčný optimista, který je schopen užívat si života plnými doušky, věčně v dobré náladě, neustále milující vše kolem sebe.

Zápory: také trojky, stejně jako dvojky, mívají sklony ke smutku, melancholii a sebelítosti. Může za to jejich bujná fantazie, kdy vidí něco, co ve skutečnosti není a zbytečně zveličují banální problém.

čtyřka
Klady: svědomitost, zodpovědnost, spolehlivost, seriózní jednání, logický přístup k problémům, ochota pomoci druhým, není nic, co by bylo pro čtyřku problém, se vším si umí poradit.

Zápory: neuznávají u druhých slabost, lenost, špatně odvedenou práci a nespolehlivost. Ze svého neúspěch bývají velmi často na pokraji zhroucení, ale nakonec zvítězí jejich zdravý rozum a nezdar je žene dál.

pětka
Klady: dobrodruh, cestovatel, bohém, neustále v pohybu, miluje tajemno, rád zkoumá, přitahuje ho vše tajemné a nepoznané. Miluje výzvy, dokáže se rychle nadchnout pro nová dobrodružství

Zápory: přílišná zbrklost, ukvapenost a netrpělivost často vedou k naprosto zbytečným problémům a nedorozuměním. Neschopnost řešit problémy s chladnou hlavou a rozvahou.

šestka
Klady: čestnost, věrnost, porozumění, láska, smysl pro rodinu, zodpovědnost, praktičnost a přátelskost. Touha být potřebný a nenahraditelný.

Zápory: žárlivost, sklon k vlastnictví, tvrdohlavost a potřeba neustálého obdivu a chvály ze strany svých přátel a rodiny. Nemá rád lidi, kteří nesouhlasí s jeho názory.

sedmička
Klady: moudrost, inteligence, touha po poznání, vzdělání, miluje knihy, samotu a dokonalost. Je velký perfekcionalista, má silný potenciál v oblasti vědy a vynálezů.

Zápory: uzavřenost, tendence se izolovat, má sklon k hádkám, sarkasmu, je velmi tvrdohlavý, často podrážděný a výbuchy hněvu jsou velmi časté.

osmička
Klady: symbol síly, inteligence, porozumění, pomoci, mají vrozenou touhu dosáhnout úspěchu jako v pracovním i soukromém životě, jsou velmi milující se smyslem pro rodinu. Jsou odborníky ve svých profesích, dokáží vést kolektiv a rozhodovat.

Zápory: nadměrné ambice, tvrdost jak k sobě, tak i k druhým, netrpělivost, snaha mít vše nejraději hned, neschopnost tolerovat chyby u podřízených.

devítka
Klady: sentimentální romantická duše, nezištný přítel, partner a člověk, který není neschopný oplácet zlo zlem, zodpovědný a velkorysý.

Zápory: lehce odpouští urážky, velkoryse přehlíží nedostatky jiných a to i svých podřízených, kteří toho zneužívají, umí sice získat peníze, ale neví hospodařit.

desítka
Klady: jednoduchost, přímočarost, velké sebevědomí, neschopnost intrikovat, volí raději snadnou cestu k dosažení cíle, nesnáší potíže, miluje rodinu a pořádek.

Zápory: majetníckosť, arogance, problémy řeší když je pozdě, nesnáší pravdu, prosazuje svou vůli a své názory, dokáže urážet lidi ve svém okolí, aniž by měl důvod, často propadá hněvu a hned zase melancholii.

jedenáctka
Klady: jemnost, milující srdce, otevřenost, nadpozemsky čistá duše ochotna vždy podat pomocnou ruku, dokáže naslouchat ostatním, není slepá k potřebám jiných.

Zápory: někdy až moc důvěry může škodit, neschopnost rozlišit ukryté zlo v jiném člověku, hlavu stále v oblacích, malý nebo téměř žádný vrozený pud sebezáchovy, absence pro tvrdou realitu dnešního života.

dvanáctka
Klady: pevná a neochvějná vůle, zdravý a pozitivní přístup k životu, neutuchající energie, vnitřní síla, harmonie, skvělý talent všechno organizovat, vést a řídit.

Zápory: přílišná horlivost, snaha být za každou cenu o krok napřed, neschopnost odpočívat, zastavit se a jen tak naslouchat přírodě.

Třináctka
Klady: celoživotní snaha po dokonalosti, úspěchu, obdivu, uznání, neustálá nutnost dělat změny.

Zápory: nesnášenlivost vůči ostatním, neschopnost tolerovat jiné názory, lenost az vlastního neúspěchu vinit druhé, hledat chyby jinde a ne u sebe.

čtrnáctka
Klady: potřeba naprosté volnosti a svobody, smyslnost, vášnivost, tolerance, oddanost, potřeba milovat a lásku dostávat.

Zápory: nekontrolovatelný hněv, neschopnost udržet si materiální hodnoty a čelit nepříjemným situacím, časté střídání partnerů a to iv období trvalého vztahu.

patnáctka
Klady: věční snílci a vynálezci, mlčenlivost, uzavřenost, citlivost a soucit, to jsou vlastnosti patnácti a také velká míra vnímání bolesti a utrpení druhých.

Zápory: neschopnost vyjádřit nespokojenost, raději mlčí a trpělivě snáší urážky a výčitky, často neoprávněné, neumí se smířit s kritikou, nezvládají řešit banální problémy, vše si příliš berou k srdci.

šestnáctka
Klady: vzdělanost, zodpovědnost, velkorysost, citlivost, nezávislost, tajemno. Vynikající intuice, schopnost zaujmout jak svým neodolatelným šarmem, tak inteligencí. Je jemný a věrný partner.

Zápory: nadřazenost, povýšenost, častá snaha uzavírat se do sebe, někdy ale zdrženlivost a nespolečenskost.

sedmnáctka
Klady: citlivost, vytrvalost, oddanost, tvrdohlavost, upřímnost, laskavost a potřeba milovat.

Zápory: nesnášejí faleš, pokrytectví, odmítnutí, vyžadují absolutní oddanost a pozornost, vždy obhajuje svůj názor i za cenu toho, že je vadný.

osmnáctka
Klady: velká odvaha, smysl pro spravedlnost, čestnost, na ochranu rodiny a přátel jsou schopni všeho, zakládají si na své bezchybné pověsti a jejich dané slovo je nad zákon. Ve vztahu si váží hlavně vzájemné úcty.

Zápory: silné až nezdravé emoce ohledně jejich vzhledu a charakteru, pokud se někdo dotkne jejich pověsti, propadají do deprese a za každou cenu se snaží vše napravit, bývají velmi vztahovační a snadno se urazí.

devatenáctka
Klady: odhodlanost, otevřenost, odvaha, energie ve všem co dělají, vytrvalost a pracovitost je jejich přirozenost. Milují stabilitu jak v rodině, tak i v zaměstnání, nesnáší změny.

Zápory: materialisté, kteří jdou tvrdě za svým, vše hodnotí z pohledu kolik a co za to. Peníze a zase peníze, to je jejich alfa omega.

dvacítka
Klady: věrný přítel, veselý společník milující oslavy, večírky, zábavu, vzrušení, hudbu, tanec, prostě společnost.

Zápory: lehce propadá melancholii, stále si stěžuje na nepřízeň osudu, je věčně nespokojený sám se sebou, snadno se nechá ovlivnit jinými. Nesnáší samotu, odmítnutí nebo ignorování.

dvacet jednička

Klady: smysl pro pořádek, řád, praktičnost, schopnost dosáhnout úspěchu, najít odpovídající práci a udržet si dosaženého společenského postavení.

Zápory: příliš si zakládají na svém bohatství, úspěchu, jsou cyničtí, arogantní, rádi opovrhují jinými méně úspěšnými, které často vystavují svým ironickým poznámkám.

dvacet dvojka
Klady: široký pohled na svět, vzdělanost, skromnost, odpovědnost, touha probádat vzdálené světy, vesmír a nakouknout do všech zákoutí nepoznaného.

Zápory: vyžadují povzbuzení od ostatních, milují chválu a uznání, jejich ješitnost je nesmírná, nemají rádi kritiku, neúspěch a ignorování. Vždy chtějí být středem pozornosti.

dvacet trojka
Klady: vášeň, touha po dobrodružství, odvaha, rozhodnost s jakou se ženou neustále za novým a novým, což je posune dál, optimismus a zvědavost, neskutečná přitažlivost pro opačné pohlaví.

Zápory: jejich smyslný vzhled je často přivádí do problémů, se kterými si mnohdy nevědí rady, občas si je přivodí svým chováním sami. Jsou příliš svobodomyslní, občas by neškodila trocha pokory a odříkání.

dvacet čtyřka
Klady: ohleduplnost, loajalita, rozvaha a smysl pro spravedlnost a všechno dokonalé a krásné. Vše musí být na svém místě av čistotě, milují tvořit a pracovat rukama.

Zápory: neradi se pouštějí do úkolů, které se zdají být složité nebo nemožné. Většinou nad vším dlouho přemýšlejí a jak se rozhodnou, potřebují občas trochu postrčit.

dvacet pětka
Klady: citlivost, oddanost, laskavost, vrozená intuice hraničící s nadpřirozenými schopnostmi, inteligence a skromnost.

Zápory: přehnaná citlivost, snaha vše řídit a rozhodovat, i když to myslí dobře, často bývají nepochopení a to nesou velmi těžko.

dvacet šestka
Klady: velmi silná vůle spojená s potřebou ochraňovat, množství energie a schopnost vést, citlivost a oddanost. Věrnost a především přátelskost.

Zápory: touha po neomezené moci, domýšlivost, přesvědčení o vlastní velikosti a nadřazenosti, netolerance slabosti.

dvacet sedmička
Klady: velké léčitelské schopnosti, vnímavost, otevřenost, snaha pomáhat druhým, laskavost a láska ke všemu živému.

Zápory: přílišné sebevědomí, neschopnost uznat chybu, netrpělivost, změny nálad do výbuchů hněvu až k nekontrolovatelnému pláče a zoufalému jednání.

dvacet osmička
Klady: zakořeněný smysl pro odpovědnost, řád, pořádek, dodržování pravidel, inteligence, laskavost a přátelskost. Nesnáší hádky a rozpory. Má tvůrčí schopnosti a představivost.

Zápory: nechce si přiznat svůj omyl, hledá viníka jinde, neustále má sklon něco řešit, napravovat a urovnávat.

dvacet devítka
Klady: toto je bytost jdoucí z extrému do extrému. Na jedné straně rozený diplomat a věrný partner, na druhé nespoutaný dobrodruh a vášnivý milovník.

Zápory: nikdy nevíte, co právě v této chvíli udělá, zda bude tím hodným nebo špatným, často se zamiluje do špatné osoby, která v něm vyvolává pocit nejistoty a malosti, i když je to ve skutečnosti naopak.

třicítka
Klady: houževnatost, schopnost dokázat mnohé, nezávislost, téměř sloní paměť a úplná soustředěnost. Neuvěřitelně rychle a správně se dokáže rozhodovat, má smysl pro praktičnost.

Zápory: občas je duchem úplně nepřítomný, silně soustředěný, nevnímá okolí, dokáže se zcela ponořit do řešení vzniklé situace, bývá velmi upřímný a mnohdy si ani neuvědomí, jak jeho upřímnost může druhých ranit.

třicet jednička
Klady: nezávislost, kreativita, volnost, svoboda, dokonalost s jakou vykonávají práci je neskutečná, vynikající organizační schopnosti a odvaha pustit se do každé role.

Zápory: netolerují lajdáctví, nesvědomitost, nedochvilnost a hlavně nikdy nepromíjí lež. Jsou na svých podřízených velmi přísní a vyžadují vždy perfektní práci, neuznávají žádnou lidskou slabost.

Kam dál?

HÁDANKA, která prověří vaše IQ: Najdete na ní tohle? Prý to dokážou jen ti inteligentnější

Jak přitahujete muže na základě vašeho data narození? Budete se divit, jak toto sedí!

Podívejte se, co o vás říká vaše čínské znamení zvěrokruhu !

V kolik hodin jste se narodili? S tím je velice úzce spojený váš osud !

Znamení Býk – Proč je to ideální kandidát na partnera?

Další články